Koha TV

Televizioni Koha, me seli në Tetovë emiton program nga marsi i vitit 1993.