TV Due

TV DUE nis transmetimin më datë 1 nëntor të vitit 1994 me një program prej 24-orësh. Po të njëjti vit, TV DUE u licencua nga Këshillit për Radiodifuzion i Republikës së Maqedonisë.